Aktuellt

I verksamheten

Opinion | Annika Nordgren Christensen
29 September 2015

"I Sverige litar vi till reflexer utvecklade genom 200 år av fred och gör helt enkelt hellre inte så mycket, än fel. Det är säkert en inställning som har förhindrat mycket elände, men den rimmar dåligt med en tid som samtidigt beskrivs i så dramatiska ordalag. "

Kalender

Kommande verksamhet

12
Oct

Rymden: Strategi för militär förmåga och civil nytta

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 Stockholm

12 Oktober 2015, klockan 14:00 - 15:15

15
Oct

Turkiet: en osäker framtid?

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

15 Oktober 2015, klockan 14:00 - 16:30

22
Nov

Studieresa till Kiev

Kiev, Ukraina

22 November 2015 - 25 November 2015

FoF Play

Direkt och i efterhand

Rymden blir allt mer försvarspolitiskt relevant. Hur ser Sveriges strategi ut?

Direktsändning: 12 Oktober 2015, klockan 14:00 - 15:15

Debatt och analys

Opinion, analyser och reportage

Opinion | Andreas Weiborn
17 Augusti 2015

Artikel | Folk och Försvar
28 Juni 2015

Analys | Minou Sadeghpour & Lars Hedström
24 Juni 2015

Opinion | Dan Wennerholm
16 Juni 2015

Artiklar

Senaste publicerade

Artiklar

Omvärldsbevakning

Media, myndigheter och samhällsinformation

Omvärldsbevakning

Sociala medier och bloggar

Twitter

Vi följer #säkpol

Försvarsbloggar

Repetition?

27 September 2015 | Jägarchefen

Budget i väntan på totalförsvar

23 September 2015 | webbadmin

Fiska med handgranat

21 September 2015 | Lars Gyllenhaal

Om Flyktingkatastrofen IV (V): Politiken

21 September 2015 | Morgonsur

Lagt kort ligger

19 September 2015 | Jägarchefen

Försvarsproblem med fokus på Gotland

18 September 2015 | webbadmin

Om Flyktingkatastrofen III (V): Juridiken

16 September 2015 | Morgonsur

Bloggar

Friserade underlag för vapenaffärer

30 September 2015 | Anna Ek

Hybridkrigföring – medel och motmedel

28 September 2015 | Karlis Neretnieks

Mitt inlägg i asyldebatten på C-stämman

26 September 2015 | Staffan Danielsson

Demokratin som system korrigerar fuskaren

26 September 2015 | brixski

C-stämmobeslut om asyl på svenska ambassader

25 September 2015 | Staffan Danielsson

Kort om några av våra verksamheter

Minister för en dag

Utbildning

Minister för en dag är en upplevelsebaserad utbildning om internationella konflikter.

Varje år genomför vi utbildningen med ca 400 grupper och möter över 10 000 deltagare, främst i åldrarna 16-19 år.

Seminarier

Seminarier och konferens

Alla våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Under ett år genomför vi över 50 seminarier om svensk försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör samhällets säkerhet.

Studieresor

Seminarier och konferens

Varje år arrangerar vi två studieresor. På våren åker vi en lite längre resa och på hösten en kortare.

Alla resor sker till självkostnadspris och vår målsättning är att skapa en stor bredd i vår delegation.

Rikskonferensen

Seminarier och konferens

Som du säkert redan vet är vi stolta över att årligen få bjuda in representanter från hela samhället till en tre dagars konferens i fjällmiljö.

Rikskonferensen genomförs årligen i mitten av januari.

Journalistutbildning

Utbildning

Folk och Försvar arrangerar utbildningar för blivande journalister om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Utbildningen är till största delen en scenariobaserad övning i rapportering om kris och krig.

Försvars och Säkerhetsakademin

#UngSäk

Varje år bjuder Folk och Försvar – med stöd av Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan – in 20 unga engagerade till en exklusiv akademi, som erbjuder fördjupad kunskap inom säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

 

Våra medlemsorganisationer

A

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

 

B

Bilkåren

Brandskyddsföreningen

Sverige

 

C

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

 

D,F

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fredsbaskrarna

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

G, H, I

Insatsingenjörernas Riksförbund

 

J

Jusek

 

K

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademin

Kungliga Örlogsmannasällskapet

 

L

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livmedelshandlarna

 

M

Moderata Ungdomsförbundet

 

N,O

Officersförbundet

P

Polisförbundet

 

Q,R

Riksförbundet Hem och Samhälle

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rädda Barnen

 

S

Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svenska Kyrkan

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Swedish Association of Civil Security (SACS)

Säkerhets- och försvarsföretagen

 

T

Teknikföretagen

Tull Kust

Tjänstemännens Centralorganisation

 

U

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...