Foto: Johan Lundahl, Försvarsmakten/Combat Camera

International Operations

Foto: Kim Svensson/ Försvarsmakten

Sverige försvarspolitiska samarbeten

Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Seminarium

Kalendarium

International operations – lessons learned and the way forward

Armémuseum (Army Museum), Riddargatan 13, Stockholm

Vägen framåt för Sveriges försvarspolitiska samarbeten

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Sveriges försvarspolitiska samarbeten - analys och kommentarer

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

Läs mer om vår kommande verksamhet | Kalendarium

Omvärldsbevakning | Sociala medier
Försvars- och Säkerhetspolitiska bloggar

Detta var fel

2014-10-20 | Erik Lagersten