Aktuellt

I verksamheten

Rikskonferensen i Sälen
11
Jan

Sälens Högfjällshotell, Sälen

Datum och tid: 11 Januari 2015 - 13 Januari 2015

Nu tar vi sikte mot Sveriges största forum för försvars- och säkerhetspolitik: Rikskonferensen.

Kalender

Kommande verksamhet

04
Nov

#säkbar: Feministisk säkerhetspolitik

Baras Backe, Götgatan 33

4 November 2014, klockan 17:00

06
Nov

Sveriges försvarspolitiska samarbeten - analys och kommentarer

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

6 November 2014, klockan 09:00 - 10:45

10
Nov

Globala trender 2025

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm

10 November 2014, klockan 13:00 - 14:40

11
Nov

Sveriges försvarspolitiska prioriteringar

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 Stockholm

11 November 2014, klockan 13:00 - 13:45

12
Nov

Studentkonferens

Vetenskapens Hus, Luleå Universitet

12 November 2014, klockan 09:00 - 15:00

13
Nov

Journalistutbildning

Södertörns högskola

13 November 2014 - 14 November 2014

18
Nov

Journalistutbildning

Mittuniversitetet, Sundsvall

18 November 2014 - 19 November 2014

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vilka är slutsatserna och vad innebär de för svensk försvars- och säkerhetspolitik?

Direktsändning: 6 November 2014, klockan 09:00 - 10:45

Debatt och analys

Opinion, analyser och reportage

FN soldat i Haiti

Artikel | Victor Canvert
9 Oktober 2014

Ute i brandområdet i Västmanland.

Reportage | Andreas Weiborn
24 September 2014

Svensk flagga i skärgården

Analys | Johan Larnefeldt
12 September 2014

Observatör blickar ut över skärgården

Analys | Annika Nordgren Christensen
8 September 2014

Artiklar

Senaste publicerade

Omvärldsbevakning

Media, myndigheter och samhällsinformation

Försvarsmakten.se

Akutsjukvård i fält
Konstinviging på F 17

Omvärldsbevakning

Sociala medier och bloggar

Twitter

Vi följer #säkpol

Försvarsbloggar

Back in the 80's

30 Oktober 2014 | Jägarchefen

Et tu, Brute?

28 Oktober 2014 | Jägarchefen

Hur blev det så här?

28 Oktober 2014 | Wiseman

I spåren av en undervattensincident

26 Oktober 2014 | Tommy Jeppsson

Därför hedras nu sovjetsoldater i Norge

26 Oktober 2014 | Lars Gyllenhaal

Jaga på medier

25 Oktober 2014 | Tommy Jeppsson

Under ytan del 2

25 Oktober 2014 | Jägarchefen

Bloggar

Ansvarslöst att inte utreda Nato!

30 Oktober 2014 | Staffan Danielsson

Lågmäld avklädning av svensk säkerhetspolitik

29 Oktober 2014 | Annika Nordgren Christensen

Ur vattnet i elden

24 Oktober 2014 | Annika Nordgren Christensen

Så blev det...

23 Oktober 2014 | Allan Widman

Insatsen i Afghanistan behöver utredas snarast

23 Oktober 2014 | Anna-Karin Johansson

Kort om några av våra verksamheter

Minister för en dag

Utbildning

Minister för en dag är en upplevelsebaserad utbildning om internationella konflikter.

Varje år genomför vi utbildningen med ca 400 grupper och möter över 10 000 deltagare, främst i åldrarna 16-19 år.

Seminarier

Seminarier och konferens

Alla våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Under ett år genomför vi över 50 seminarier om svensk försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör samhällets säkerhet.

Studieresor

Seminarier och konferens

Varje år arrangerar vi två studieresor. På våren åker vi en lite längre resa och på hösten en kortare.

Alla resor sker till självkostnadspris och vår målsättning är att skapa en stor bredd i vår delegation.

Rikskonferensen

Seminarier och konferens

Som du säkert redan vet är vi stolta över att årligen få bjuda in representanter från hela samhället till en tre dagars konferens i fjällmiljö.

Rikskonferensen genomförs årligen i mitten av januari.

Journalistutbildning

Utbildning

Folk och Försvar arrangerar utbildningar för blivande journalister om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Utbildningen är till största delen en scenariobaserad övning i rapportering om kris och krig.

Försvars och Säkerhetsakademin

#UngSäk

Varje år bjuder Folk och Försvar – med stöd av Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan – in 20 unga engagerade till en exklusiv akademi, som erbjuder fördjupad kunskap inom säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

 

Våra medlemsorganisationer

A

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

 

B

Bilkåren

Brandskyddsföreningen

Sverige

 

C

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

 

D,F

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fredsbaskrarna

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

G, H, I

Insatsingenjörernas Riksförbund

 

J

Jusek

 

K

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademin

Kungliga Örlogsmannasällskapet

 

L

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livmedelshandlarna

 

M

Moderata Ungdomsförbundet

 

N,O

Officersförbundet

P

Polisförbundet

 

Q,R

Riksförbundet Hem och Samhälle

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rädda Barnen

 

S

Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svenska Kyrkan

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Swedish Association of Civil Security (SACS)

Säkerhets- och försvarsföretagen

 

T

Teknikföretagen

Tull Kust

Tjänstemännens Centralorganisation

 

U

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...