03
Jul
Foto: MSB

Folkligt förankrat försvar

Plats: Försvarspolitisk Arena, St Hansgatan 11, Visby

Datum och tid; -

Det är dags att förbereda landet för en allt mer osäker omvärld. Den nya konflikten ställer också till del nya krav på hur vi bygger vår säkerhet. Vilken betydelse ska civilsamhälle ha i det nya totalförsvaret och hur förankrar vi idén hos var och en av oss?

Program

Moderator: Henrik Karlsson, enhetsansvarig, Folk och Försvar

14:15 Välkomstord
Henrik Karlsson, Folk och Försvar

14:20 Panelsamtal: Vår samhällsnytta
Bengt Sandström, generalsekreterare, Försvarsutbildarna
Katarina Hedberg, generalsekreterare, Scouterna
Ylva Jonsson Strömberg, Chef Katastrof och Policy enheten Nationell verksamhet, Svenska Röda Korset

15:00 Seminariet slut

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta henrik.karlsson@folkochforsvar.se,
070-7330752.

Ett samtal om folkförankring, försvar och civilsamhälle.

Taggar

Tillbaka

Foto: Wikimedia Commons/Helena Simonsson

Folk och Försvar i Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. 

Folk och Försvars seminarier 2018

Hösten 2018 går Sverige till val. Hotet mot demokratin och inte minst rapporterna om påverkan och manipulation av val och folkomröstningar i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien de senaste åren har satt fokus på påverkanskampanjer, desinformation och propaganda. Vilka lärdomar har Sverige dragit och hur ska vi arbeta för att skydda den viktigaste grundpelaren i det öppna demokratiska samhället: de fria, hemliga valen samt en öppen och fri debatt och åsiktsbildning i samband med dessa?

Drygt två år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 har Försvarsmakten bland annat genomfört den första försvarsmaktsövningen sedan det tidiga 1990-talet och utvecklingen av ett nytt totalförsvar är prioriterat. Men i perspektivstudien radas utmaningarna för Försvarsmakten upp och efter 2020 sjunker den operativa förmågan om inte mer resurser skjuts till, har överbefälhavaren konstaterat. Hur ser framtidens försvarsmakt ut och vad ska den kunna?

Cyberområdet är en arena där tidigare regler för konflikthantering inte tycks gälla. Där en angripare kan dölja sin identitet relativt enkelt och där angreppet kan kosta lite, såväl politiskt som ekonomiskt, i jämförelse med den skada som det kan åstadkomma. Sverige är inte förskonat från cyberangrepp så hur ska ett svenskt försvar mot hoten se ut? Vilka resurser ska det bestå av och hur ser strategin ut för att nå målet: ett cybersäkert samhälle?

Under årets Almedalsvecka har vi även tillsammans med vår medlemsorganisation Ung Media Sverige bevakat och rapporterat från seminarier som berör försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Ta del av sammanfattningarna här.

Almedalen 2019

Det finns inga händelser för detta år
Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...