03
Jul

Hur skyddar vi valet 2018?

Plats: Wisby Strand, Strandvägen 4

Datum och tid; -

Hur kan vi avslöja påverkanskampanjer, hur ser de ut och vad gör vi åt dem? Hur ska vi agera för att hålla fria och hemliga val och var går gränsen för när information övergår till propaganda? Och inte minst: hur skyddar vi oss mot otillbörlig påverkan?

Inför det svenska valet i höst pågår ett omfattande arbete hos myndigheterna för att kartlägga riskerna och förbereda oss på om det som hänt i valen i bl a USA, Frankrike och Tyskland de senaste åren också skulle hända här.

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI in till ett seminarium för att diskutera hoten mot höstens val tillsammans med experter, myndighetsföreträdare och ledarskribenter.

Program

Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

13:15 Välkomstord
Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar

13:20 Inledningstal
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13:35 Experterna: Hur ser hotet ut?
Peter Pomerantsev, journalist, författare och tv-producent
Magnus Sahlgren, forskare Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
Katarina Tracz, chef Tankesmedjan Frivärld
 
14:05 Beslutsfattarna: Det här gör vi
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Charlotte von Essen, biträdande chef Säkerhetspolisen, Säpo
Kristina Bergendal, ställföreträdande chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must
 
14:25 Medierepresentanterna: Så här tycker vi
Linda Nordlund, ledarskribent Expressen
Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet
Eva Burman, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren
 
14:45 Seminariet slut
 
FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta matilda.karlsson@folkochforsvar.se,
07688125384.
Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Foto: Wikimedia Commons/Helena Simonsson

Folk och Försvar i Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. 

Folk och Försvars seminarier 2018

Hösten 2018 går Sverige till val. Hotet mot demokratin och inte minst rapporterna om påverkan och manipulation av val och folkomröstningar i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien de senaste åren har satt fokus på påverkanskampanjer, desinformation och propaganda. Vilka lärdomar har Sverige dragit och hur ska vi arbeta för att skydda den viktigaste grundpelaren i det öppna demokratiska samhället: de fria, hemliga valen samt en öppen och fri debatt och åsiktsbildning i samband med dessa?

Drygt två år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 har Försvarsmakten bland annat genomfört den första försvarsmaktsövningen sedan det tidiga 1990-talet och utvecklingen av ett nytt totalförsvar är prioriterat. Men i perspektivstudien radas utmaningarna för Försvarsmakten upp och efter 2020 sjunker den operativa förmågan om inte mer resurser skjuts till, har överbefälhavaren konstaterat. Hur ser framtidens försvarsmakt ut och vad ska den kunna?

Cyberområdet är en arena där tidigare regler för konflikthantering inte tycks gälla. Där en angripare kan dölja sin identitet relativt enkelt och där angreppet kan kosta lite, såväl politiskt som ekonomiskt, i jämförelse med den skada som det kan åstadkomma. Sverige är inte förskonat från cyberangrepp så hur ska ett svenskt försvar mot hoten se ut? Vilka resurser ska det bestå av och hur ser strategin ut för att nå målet: ett cybersäkert samhälle?

Almedalen 2018

Foto: Försvarsmakten/Bezav Mahmod
02
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

2 Juli 2018, klockan 15:00 - 16:00

 

03
Jul

Wisby Strand, Strandvägen 4

3 Juli 2018, klockan 13:15 - 14:45

05
Jul

Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

5 Juli 2018, klockan 10:00 - 12:00

 

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...