04
Jul
Foto: Alexander Gustafsson/Försvarsmakten

Vår framtida säkerhet

Plats: Försvarspolitisk Arena, St Hansgatan 11, Visby

Datum och tid; -

Seminariet arrangeras tillsammans med Utrikespolitiska förbundet Sverige & Atlantic Council.

Upprustning, isolationism och global maktförskjutning. Vår förmåga att skapa säkerhet prövas av dagens osäkra utveckling. Utmaningarna är många, globalt och lokalt, men vilka är trenderna som påverkar vår sårbarhet och trygghet på sikt? Vilka är hoten framöver och hur skapar vi säkerhet i framtiden?

Program

Moderator: Victor Canvert, utbildningsansvarig, Folk och Försvar

14:15 Välkomstord
Victor Canvert, Folk och Försvar

14:20 Panelsamtal: Global och lokal säkerhet 2020
Anna Wieslander, director Norhern Europe, Atlantic Council
Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben, Försvarsmakten
HC Hagman, ämnesråd, Utrikesdepartementet
Carin Jämtin, generaldirektör, SIDA

15:00 Seminariet slut

 

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-0908861.

Ett samtal om global och lokal säkerhet år 2020.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Foto: Wikimedia Commons/Helena Simonsson

Folk och Försvar i Almedalen

Folk och Försvar är på plats under Almedalsveckan i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. 

Folk och Försvars seminarier 2018

Hösten 2018 går Sverige till val. Hotet mot demokratin och inte minst rapporterna om påverkan och manipulation av val och folkomröstningar i bland annat USA, Tyskland och Storbritannien de senaste åren har satt fokus på påverkanskampanjer, desinformation och propaganda. Vilka lärdomar har Sverige dragit och hur ska vi arbeta för att skydda den viktigaste grundpelaren i det öppna demokratiska samhället: de fria, hemliga valen samt en öppen och fri debatt och åsiktsbildning i samband med dessa?

Drygt två år in i den försvarspolitiska inriktningsperioden 2016-2020 har Försvarsmakten bland annat genomfört den första försvarsmaktsövningen sedan det tidiga 1990-talet och utvecklingen av ett nytt totalförsvar är prioriterat. Men i perspektivstudien radas utmaningarna för Försvarsmakten upp och efter 2020 sjunker den operativa förmågan om inte mer resurser skjuts till, har överbefälhavaren konstaterat. Hur ser framtidens försvarsmakt ut och vad ska den kunna?

Cyberområdet är en arena där tidigare regler för konflikthantering inte tycks gälla. Där en angripare kan dölja sin identitet relativt enkelt och där angreppet kan kosta lite, såväl politiskt som ekonomiskt, i jämförelse med den skada som det kan åstadkomma. Sverige är inte förskonat från cyberangrepp så hur ska ett svenskt försvar mot hoten se ut? Vilka resurser ska det bestå av och hur ser strategin ut för att nå målet: ett cybersäkert samhälle?

Under årets Almedalsvecka har vi även tillsammans med vår medlemsorganisation Ung Media Sverige bevakat och rapporterat från seminarier som berör försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Ta del av sammanfattningarna här.

Almedalen 2019

Det finns inga händelser för detta år
Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...