Sergels torg 10 april 2017

För fred, frihet och demokrati

Tre dagar efter attentatet på Drottninggatan tänker vi naturligtvis i första hand på dem som drabbats direkt.

Det är ett sällsamt och allvarsamt lugn över Stockholm idag utanför vårt kanslifönster när den nya arbetsveckan inleds. Det är också en start och en fortsättning av det viktiga samtalet om vår fred och vår säkerhet.

Terrorattentat har till syfte att sprida rädsla, att splittra och förändra oss som samhälle. Istället har vi under helgen och dagen återkommande sett bevis på något annat – en enande kraft, ett samhälle som visade robusthet när krisen krävde det och en verklig vilja hos många att bidra och stå upp för öppenhet och demokrati. Det känns viktigare än någonsin att fortsätta samtalet om fred, frihet och demokrati samt de värderingar som vårt samhälle står för.

Vårt bidrag och förhoppning är att samtalet om dessa värderingar och vår säkerhet inte ska tystas utan bli allt starkare och än mer livfull.

 

Maud Holma von Heijne

Generalsekreterare, Folk och Försvar 

 

Tre dagar efter attentatet på Drottninggatan tänker vi naturligtvis i första hand på dem som drabbats direkt.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Tillbaka

Analys

Analys | Henrik Karlsson
21 December 2016

Analys | Minou Sadeghpour
27 September 2016

Analys | Johan Larnefeldt
21 Januari 2016

Analys | Johan Larnefeldt
20 Januari 2016

Artiklar

Bataljonsuppställning med de delar av Nordic Battlegroup som deltar i deployeringsövningen Bold Lightning. Core Battalions trosskompani

Artikel | Dan Wennerholm
24 Mars 2017

MSB pressbild från övningen SNAM, Gotland den 9 november 2016. Fotograf: Thomas Henrikson

Artikel | Henrik Karlsson
10 Mars 2017

Artikel | Folk och Försvar
15 December 2016

Opinion

Opinion | Jens Pettersson
13 Mars 2017

Opinion | Jennifer Unelius
3 Mars 2017

Opinion | Lena Nyberg
17 Mars 2016

Opinion | Ida Texell
12 Januari 2016

Reportage

Reportage | Dan Wennerholm
28 Oktober 2015

Ute i brandområdet i Västmanland.

Reportage | Andreas Weiborn
24 September 2014

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...