Samtal med: Gunnar Karlson
06
Dec

Samtal med: Gunnar Karlson

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Datum och tid; -

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Gunnar Karlson.

Våra förutsättningar för att skapa fred, säkerhet och stabilitet har förändrats. Dagens säkerhetspolitiska konflikter utspelar sig i allt större utsträckning i en gråzon mellan krig och fred och ett hårdare klimat, kombinerat med militär upprustning och internationell polarisering, skapar en oviss framtid. Det nationella försvaret och den territoriella suveräniteten är därför åter i fokus, globalt så väl som regionalt, och vår förmåga att skydda vår gemensamma säkerhet står som följd inför både nya och nygamla utmaningar.

Dagens säkerhetspolitiska hot och utmaningar blir allt mer komplexa. Vid sidan av mer traditionella militära maktmedel behöver försvaret av demokrati och befolkning hantera en växande gråskaleproblematik där kontroll över tillgång till information och fakta blivit centralt. Förmågan att påverka grupper och individer inom ramen för krig och konflikt utgör ett allt viktigare och mer effektivt säkerhetspolitiskt verktyg och en modern hotbild inbegriper syftet och strävanden att erodera stat och polarisera samhälle genom påverkan och formandet av sanning och osanning.

Kunskap, information och begrepp så som försvarsvilja och folkförankring är därför igen grundläggande aspekter av svenskt förvar. Strategi och planering baseras tillika så på insikt och förståelse för antagonistiska aktörers syften och tillgångar och vår förmåga att insamla och tolka information från flöden omkring oss blir därav relevant. Men hur skyddar vi oss egentligen mot påverkansoperationer i modern tid? Hur har det säkerhetspolitiska läget påverkat fenomenet samt vårt sätt att arbeta med underrättelseverksamhet? Hur ser hotbilden mot Sverige ut och vilka förmågor behövs för att möta dess utmaningar, idag och i framtiden?  

Tillsammans med chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, Gunnar Karlson diskuterar vi innebörden av påverkan, vikten av kunskap och vår förmåga att skydda stat, samhälle och demokrati i en osäker omvärld.

Vår vision

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

En gemensam idé

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-090 88 61.

Ett samtal om påverkan, kunskap och vår förmåga att försvara stat och samhälle.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

14
Jan

Rikskonferensen 2018

Sälen

16 Januari 2018 - 16 Januari 2018

17
Mar

Studieresa till Jordanien och Israel

Amman

17 Mars 2018 - 23 Mars 2018

Genomförda event

20
Apr

Hur ska vi säkra medborgarnas trygghet?

Lilla Nygatan 14, Stockholm

20 April 2017, klockan 14:15 - 16:00

19
Apr

Samtal med: Mikael Tofvesson

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

19 April 2017, klockan 16:00 - 16:30

02
Apr

Studieresa till Berlin 2-4 april 2017

Berlin

2 April 2017 - 4 April 2017

22
Mar

Samtal med: Jonas Haggren

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

22 Mars 2017, klockan 16:00 - 16:30

14
Mar

Vad innebär Trump för Iran och Mellanöstern?

Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

14 Mars 2017, klockan 09:00 - 10:30

07
Mar

Europeisk säkerhet i en turbulent tid

Kungliga Myntkabinattet, Slottsbacken 6, Stockholm

7 Mars 2017

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...