09
Oct
Foto: Flickr/Giuseppe Milo

Studieresa till Warszawa för unga engagerade

Plats: Warszawa

Datum och tid; -

De senaste åren har inneburit betydande utmaningar för den Europeiska unionen. Lågt förtroende, utdragna beslutsprocesser och stor splittring mellan medlemsstaterna. Oenigheten i flyktingfrågan och Brexit har fördjupat det polariserade tillståndet och som följd har nationalistiska och populistiska rörelser vuxit, vunnit mark samt normaliserats runtom Europa. Samtidigt som protektionism och EU-fientlighet blivit starka drivkrafter i flertalet medlemsstater har fördjupningen av samarbetet inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet fortsatt. Vid ett EU-toppmöte i slutet av juni enades medlemsstaternas ledare tillslut om en överenskommelse i den länge förhandlade migrationsfrågan, dock utan beslut om fördelningen av flyktingar inom EU. Överenskommelsen är trots en del brister ett viktigt steg.

Polen är ett av de länder som stuckit ut i EU på grund av sin ovilja att ta emot flyktingar, en försvagad rättsstat, inskränkning av demokratiska principer och en inrikespolitik starkt baserad på ett motstånd mot EU och vidare europeisk integration. Inför beslutet om EU:s nya långtidsbudget fick Polen ett kraftigt minskat EU-bidrag, vilket tyder på missnöjet med landets nationalistiska och odemokratiska utveckling. Många menar att Polen inte längre delar EU:s värderingar, när den liberala demokratin ifrågasätts så starkt på hemmaplan.

Samtidigt är Polen en framträdande aktör inom det försvars- och säkerhetspolitiska fältet. Landets direkta militära förmåga och säkerhetspolitiska förutsättningar har utvecklats och Polen är centralt i och för Nato-samarbetet likväl som för EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik. Dess geopolitiska position, historia och politiska utveckling innebär dock utmaningar för dess allierade, så hur påverkas landets säkerhetspolitiska samarbeten av den nationella utvecklingen? Vilka drivkrafter är centrala i dagens polska försvarspolitik och vilka synergier finns mellan Polen och Sverige? Hur ser den demokratiska utvecklingen egentligen ut och hur påverkar relationen till EU Polens säkerhetspolitiska ställningstaganden?

Med fokus vid EU, demokrati, militärt försvar och geopolitik besöker Folk och Försvar Warszawa den 9-11 oktober 2018 tillsammans med en delegation unga engagerade från Försvars och säkerhetsakademins alumnnätverk.

 

PROGRAM
Folk och Försvars studieresor strävar efter breda perspektiv, kompletterande narrativ samt besök och diskussioner hos flertalet civila och militära aktörer. Fokus återfinns vid försvars- och säkerhetspolitisk utveckling i landet samt relationen till centrala internationella institutioner samt Sverige. Studieresan till Polen och Warszawa lägger fokus vid militärt och försvarspolitiskt samarbete mellan Sverige och Polen, Nato och utveckling för europeisk säkerhet med fokus vi Östeuropa samt den nationella utvecklingen inom ramen för rättsväsende, demokrati och medielandskap. I Folk och Försvars regi träffar vi under resan representanter från myndigheter, civilsamhälle och think tanks. I skapandet av programmet tar Folk och Försvar stöd av så väl Polens ambassad i Stockholm som Sveriges ambassad i Warszawa. Fullständigt program presenteras efter sommarledigheten.

LOGISTIK
Avresa: Tisdag 9 oktober 2018, klockan 07:05
Hemkomst: Torsdag 11 oktober 2018, klockan 23:15
Sista anmälningsdag: Måndag 20 augusti 2017
Kostnad: 3000 SEK per person*
*I kostnaden ingår resa, deltagaravgift, boende samt måltider. Kostnaden faktureras enskild deltagare alternativt medlemsorganisation och ska vara betald senast 1 september. Avbokningar gjorda efter 1 september återbetalas inte.

 

Anmäl ditt intresse

Anmälan görs genom epost till victor.canvert@folkochforsvar.se senast den 20 augusti 2018. 
Vänligen notera att du endast kan delta på resan om du tillhör Försvars och säkerhetsakademins alumnnätverk.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta victor.canvert@folkochforsvar.se,
070-090 88 61.

Folk och Försvar kommer under oktober 2018 genomföra en studieresa till Warszawa med unga engagerade från Försvars och säkerhetsakademins alumnnätverk.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

15
Mar

Studieresa till Kina

Peking, Kina

24 Mars 2019 - 24 Mars 2019

25
Mar

Kärnvapenförbudskonventionen - borde Sverige skriva på?

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

25 Mars 2019, klockan 13:00 - 14:00

Genomförda event

21
Mar

CANCELLED: Perspectives on European Security

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

21 Mars 2019, klockan 14:30 - 15:30

20
Mar

Vi söker programansvarig för totalförsvar och krisberedskap

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Gamla stan

20 Mars 2019

15
Mar

Studieresa till Kina

Peking, Kina

15 Mars 2019 - 24 Mars 2019

13
Mar

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

13 Mars 2019, klockan 13:30 - 15:30

20
Feb

Samtal med: Efraim Gómez

Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

20 Februari 2019, klockan 16:30 - 17:00

08
Feb

Försvarsmaktens ekonomi - vart tar pengarna vägen?

Linnegatan 14, Stockholm

8 Februari 2019, klockan 08:45 - 12:00

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...