Foto: NASA

Seminarium

Foto: Kim Svensson/ Försvarsmakten

Sverige försvarspolitiska samarbeten

Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Seminarium

Omvärldsbevakning | Sociala medier
Försvars- och Säkerhetspolitiska bloggar

Insatsen i Afghanistan behöver utredas snarast

2014-10-23 | Anna-Karin Johansson