VILL DU JOBBA HOS OSS?

Folk och Försvar

Folk och Försvars uppgift är att öka kunskap och engagemang för frågor som berör vår fred, frihet och demokrati, samt verka för att frågor om försvars- och säkerhetspolitik och krisberedskap skall vara hela folkets angelägenhet. Vi är en ideell och partipolitiskt obunden organisation bestående av ca 90 medlemsorganisationer. Dessa garanterar vårt oberoende samt visar på bredden i vår verksamhet – från globala säkerhetspolitiska trender till vår förmåga att hantera kriser på lokal och regional nivå.

 

Folk och Försvars verksamhet delas in i två övergripande verksamhetsområden – Program och Utbildning. Programverksamheten inbegriper våra seminarier och konferenser inom försvarspolitik, säkerhetspolitik samt samhällets krisberedskap. Utbildningsverksamheten inbegriper våra scenarioutbildningar och kunskapshöjande aktiviteter på gymnasienivå, inom universitet och högskola samt för unga engagerade.

 

Idag är vi nio medarbetare på vårt kansli som leds av vår generalsekreterare. Vår verksamhet sker över hela landet, men vår utgångspunkt har vi i Gamla Stan, Stockholm. Vår verksamhet finansieras genom ett särskilt anslag från Försvarsdepartementet samt medlemsavgifter från medlemsorganisationerna. Därutöver har vi ett avtalsreglerat samarbete med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om utbildningsverksamhet samt olika former av verksamhetsintäkter.

Vakanser

Utbildningsansvarig Universitet och Högskola

Utbildningsansvarig Unga Engagerade

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...